Phiếu điều tra doanh nghiệp gồm những gì

mẫu phiếu điều tra thông tin doanh nghiệp 2

Theo quy định của pháp luật Thống kê, bắt đầu từ năm 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành phương án phiếu điều tra doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác thống kê cũng như cập nhật tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Thám tử T&T  sẽ cung cấp kiên thức về phiếu điều tra cho bạn.

Xem thêm: Điều tra tài chính doanh nghiệp

Phiếu điều tra doanh nghiệp gồm những nội dung gì?

mẫu phiếu điều tra thông tin doanh nghiệp 2

Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2018

Mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp 1A/ĐTDN-DN được ban hành bởi Tổng cục Thống kê bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

Thông tin doanh nghiệp

Mục đầu tiên cả phiếu điều tra doanh nghiệp chính là phần để các doanh nghiệp điền các thông tin về: Tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, loại hình kinh tế của doanh nghiệp, các loại hình kinh doanh đã đăng ký và loại hình kinh doanh hoạt động thực tế tính đến thời điểm làm phiếu điều tra.

Khai báo giao dịch với đối tác nước ngoài

Phần tiếp theo trong phiếu điều tra doanh nghiệp là câu hỏi về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài và số tiền (USD) đã giao dịch trong năm.

Khai báo số lao động hiện tại của doanh nghiệp

Sau phần khai báo giao dịch nước ngoài là phần khai báo về số lượng lao động của doanh nghiệp. Trong phần này có các mục như sau:

Số lượng lao động vào thời điểm đầu năm

Số lượng lao động còn lại tính đến thời điểm kết thúc năm

Các khoản chi liên quan đến người lao động

Tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp

phiếu điều tra doanh nghiệp

Doanh nghiệp khai báo tài sản trong phiếu điều tra doanh nghiệp

Trong phiếu điều tra doanh nghiệp có một mục gọi là mục khai báo tài sản và nguồn vốn hiện hữu của doanh nghiệp. Tại mục này, các doanh nghiệp sẽ phải khai báo một cách chi tiết về các chỉ tiêu liên quan đến: Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tài sản cố định.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm

Phần tiếp theo trong phiếu điều tra doanh nghiệp là mục liệt kê các kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Bao gồm các tiểu mục: Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính; Thu nhập khác; Tổng lợi nhuận sau thuế.

Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Ngân sách nhà nước

Trong phiếu điều tra doanh nghiệp có mục khai báo chi tiết các khoản thuế và phí mà doanh nghiệp phải nộp cho Ngân sách nhà nước trong năm đó.

Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và vùng lãnh thổ

Đây là phần mà các doanh nghiệp sẽ khai báo các hoạt động và mức góp vốn điều lệ nước ngoài (nếu có).

Vốn đầu tư thực hiện trong năm

Phần này, doanh nghiệp sẽ báo cáo chi tiết các số liệu về các khoản đầu tư của doanh nghiệp mình cho các hạng mục ở các phân cấp địa phương.

Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm

Phiếu điều tra doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo các công trình, hạng mục đã thực hiện dựa trên vốn đầu tư và các năng lực mới tăng (nếu có).

Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp – Trụ sở chính

Phần cuối cùng của phiếu điều tra doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp làm bảng hỏi là chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc của một công ty, đơn vị nào khác thì khai báo phần này. Nếu không thì đánh dấu vào ô không và không cần khai báo.

Làm sao để điều tra thông tin của doanh nghiệp khác

Phiếu điều tra doanh nghiệp có những nội dung khá đầy đủ và chi tiết về tình hình kinh doanh và các hạng mục đầu tư, khả năng tài chính của một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, phiếu điều tra doanh nghiệp không được công khai rộng rãi. Vì vậy, đối với những công ty muốn nghiên cứu thị trường hoặc điều tra tình hình kinh doanh của đối thủ sẽ rất khó khăn trong việc có được những thông tin đó.

phiếu điều tra doanh nghiệp 1

Cần điều tra doanh nghiệp – Liên hệ ngay: 0932 802 802

VĂN PHÒNG THÁM TỬ TƯ T&T có thể giúp bạn có được những thông tin, số liệu chi tiết của các doanh nghiệp khác với độ chính xác 100% nhờ vào:

  • Năng lực trinh thám, điều tra thị trường, doanh nghiệp hơn 15 năm
  • Đội ngũ thám tử tư chuyên nghiệp, nghiệp vụ vững vàng
  • Mạng lưới thông tin rộng, cho khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, chính xác
  • Tỷ lệ thành công trên 95%

Nếu doanh nghiệp của bạn cần điều tra doanh nghiệp đối thủ hoặc thu thập số liệu kinh doanh trên thị trường, hãy liên hệ ngay THÁM TỬ T&T để được hỗ trợ tìm kiếm nhanh nhất trong vòng 7 ngày.

VĂN PHÒNG THÁM TỬ TƯ T&T:

ĐỊA CHỈ: Số 10 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội

HOTLINE: 0932 802 802 or 0974 007 007

WEBSITE: dichvudieutra.vn

Xem thêm: Hướng dẫn trả lời bảng câu hỏi điều tra thị trường

error: Content is protected !!